Βικτωρία Σιδέρη

“When Executive Coaching begins…”

Business Psychology MSc, Executive & Team Coach at CP Coaching & Training Interventions Ltd.

Η Βικτωρία Σιδέρη είναι Certified Practitioner Coach από το Athens Coaching Institute – ΚΔΒΜ1 με εξειδίκευση στο Executive & Team Coaching. Διαθέτει 10ετή εμπειρία στο Management, από τα οποία, τα τελευταία 5 χρόνια εργάζεται στο Ανθρώπινο Δυναμικό, το Coaching στελεχών & ομάδων ηγεσίας και την εκπαίδευση ενηλίκων. Σπούδασε Διοίκηση Επιχείρησεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο MSc στο Business Psychology από το University of East London και έχει εκπαιδευτεί στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Είναι εγγεραμμένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων στο μητρώο του ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Από το 2015 διδάσκει Coaching & Mentoring στο Athens Coaching Institute και παρέχει συνεδρίες σε στελέχη και οργανισμούς στην CP Coaching & Training Interventions Ltd. Τα ενδιαφέροντά της αφορούν κυρίως τη σύνθεση της εργασιακής, θετικής ψυχολογίας και του coaching στο πεδίο της ηγεσίας.